Co to znaczy cnoty niewieście

Cnoty niewieście to inaczej mówiąc kobiety o pewnych pozytywnych cechach charakteru. „Niewieście” znaczy kobiece. Są również i męskie. Od wielu lat mówi się że kobiety i mężczyźni mają swoje zadania. Są pewne role w których kobiety nie zastąpią mężczyzn, a mężczyźni nie zastąpią kobiet. Według kościoła Cnoty niewieście to głównie […]