Jakich śmieci nie wyrzucać?

Niebezpieczne odpady wymagają osobnej utylizacji. Nie powinno się ich wyrzucać do zwykłych pojemników na odpadki zmieszane lub resztkowe. Istnieją przynajmniej cztery rodzaje śmieci, którym trzeba poświęcić więcej uwagi. Warto się nimi odpowiednio zająć, by nie zatruły środowiska. Leki – nieużywane lub przeterminowane leki oddajmy do apteki. Wiele aptek posiada specjalne […]