Jak rozmawiać z konsultantem?

Bycie konsultantką jest niebywale ciężkim zadaniem, przy czym żmudnym, mało efektywnym oraz niewiele płatnym. Najczęściej zatrudniają się tam studenci, którzy dorabiają na utrzymanie akademika, bądź osoby niewykształcone szukające jakiejkolwiek pracy z której mogliby czerpać nawet niskie ale zawsze jakieś dochody. Uwierzcie mi, że przyjść do pracy na godzinę ósmą i […]